نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

نگاهی زندگی سردار شهید حسين شفائيه (مهرداد نجار)

نگاهی زندگی سردار شهید حسين شفائيه (مهرداد نجار)

شهید حسین شفائیه چهل و پنج ماه حضور مستمر - از شانزده تا بیست و یک سالگی- در جبهه های نبرد داشت. شفائیه در بیست و دوم دی ماه 1365 در منطقه عملیاتی کربلای 5 به شهادت رسید.
فرمانده واحد اطلاعات و عمليات تيپ عاشورا «شهید اسماعیل روحی»

فرمانده واحد اطلاعات و عمليات تيپ عاشورا «شهید اسماعیل روحی»

سردار شهید اسماعیل روحیدر دوازدهم آبان ماه 1361 در جبهه سومار به شهادت رسد.
نگاهی به زندگی شهید ورزشکار سهراب اسماعیلی

نگاهی به زندگی شهید ورزشکار سهراب اسماعیلی

شهید سهراب اسماعیلی در عملیات والفجر4 در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور به همراه بی سیم چی اش در اثر اصابت گلوله توپ 106 به شهادت رسید.
زندگی نامه شهید حيدرعلى پسنديده‏ قره باغ‏

زندگی نامه شهید حيدرعلى پسنديده‏ قره باغ‏

شهید حیدرعلی پسندیده قره باغ هفتم خرداد ماه 1369 حین بازگشت ازعملیات پاکسازی ارتفاعات ماسور در اثر اصابت گلوله عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی نامه شهید حمید پادار

نگاهی به زندگی نامه شهید حمید پادار

شهید حمید پادار شانزدهم دی ماه 1360 در اثر اصابت گلوله مستقیم دشمن به شهادت رسید.
سردار شهید ناصر بهداشت، فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا

سردار شهید ناصر بهداشت، فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا

شهید ناصر بهداشت نوزدهم اردیبهشت 1364 در حالی که فرماندهی محور مهران - چنگوله را به عهده داشت و براى شناسايى منطقه رفته بود به شهادت رسيد.