نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

انسان های ولایت پذیر چه ویژگی هایی دارند؟

انسان های ولایت پذیر چه ویژگی هایی دارند؟

شهید "محمود کلهر" در وصیت نامه اش در مورد کسانی که ولایت فقیه را می پذیرند نوشت: «کارهاشان رنگ الهی دارد، هیچگاه خود را تنها نمی بینند، از غیر خدا هراس ندارند. برای خود، رهبری الهی برمی گزینند که توانا و لایق باشد.»
فرزندانم اندیشه دینی داشته باشند

فرزندانم اندیشه دینی داشته باشند

شهید "غلامرضا میرزا آقایی" در وصیت نامه اش خطاب به همسرش نوشت: «در تربیت فرزندانم به نحو احسنت کوشش کن، آن هم با تربیت صحیح. می خواهم فرزندانم بدانند شهید، نزد خداوند می رود.»
وصیت شهید بی نشان: هرگز تن به سازش ندهید

وصیت شهید بی نشان: هرگز تن به سازش ندهید

در قسمت دوم وصیت نامه شهید "علی اکبر آذری نظر" آمده است: «حال نگاه کنیم که چگونه شیاطین غرب و شرق در مقابل ما ایستاده و اجازه نمی دهند که ما آقای خودمان باشیم، نمی خواهند بگذارند اسلام پیشرفت کند. حال این وظیفه ما مسلمانان است که با شیاطین مبارزه کنیم و هرگز تن به سازش ندهیم.»
راز خلقت!

راز خلقت!

در قسمت اول وصیت نامه شهید "علی اکبر آذری نظر" آمده است: «این دستگاه باعظمت آفرینش بیهوده آفریده نشده است. اما وظیفه ما انسان ها در مقابل این همه لطف و عنایت و کرمی که خداوند دارد، چیست؟ چگونه جواب این همه لطف خداوندی را بدهیم.»
پیام شهید؛ به یاد مرگ و اعمال نیک باشید

پیام شهید؛ به یاد مرگ و اعمال نیک باشید

شهید "محمدجعفر امیرعبدالهیان" در وصیت نامه اش آورده است: «شما به اعمال و کردار خودتان نگاه کنید و بگریید. امام را در همه حال و همه وقت دعا کنید و رزمندگان اسلام را یارى نمایید.»
مقام مادر در وصیت شهید

مقام مادر در وصیت شهید "علیقلی پور"

شهید "حسین علیقلی پو" در وصیت نامه اش می نگارد: «مادر جان تو مقامی همچون خدیجه داری. زیرا اگر خدیجه ثروت هایش را برای خدا به اسلام هدیه کرد؛ تو هم فرزندی از فرزندهای خودت امانت برای خدای تعالی دادی.»