نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تلاش کنید برای شکوفایی امید در دل‌های جوان‌ها

تلاش کنید برای شکوفایی امید در دل‌های جوان‌ها

رهبر انقلاب در نخستین سخنرانی سال 1403 فرمودند: من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، میگویم جوانها جلوتر از نقشه‌ی دشمن حرکت کنند؛ جوانها جلوتر از نقشه‌ی دشمن حرکت کنند. دشمن میخواهد مأیوس کند شما را، شما بیش از آنچه او برای ناامید کردن تلاش میکند، تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها. دشمن، هم در سطح ملّی، هم در سطح بین‌المللی، میخواهد بعضی از صداها به گوشها نرسد؛ شما علی‌رغم دشمن این صداها را به گوشها برسانید.
گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه پایانی

گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه پایانی

گروه رسانه‌ای نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک به ارایه گزارش عملکرد استانی سایت نوید شاهد از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه 1402 پرداخته است. این محتوای گزارشی در قالب اینفوگرافیک و به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا منتشر می‌شود.
گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه پنجم

گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه پنجم

گروه رسانه‌ای نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک به ارایه گزارش عملکرد استانی سایت نوید شاهد از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه 1402 پرداخته است. این محتوای گزارشی در قالب اینفوگرافیک و به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا منتشر می‌شود.
گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه چهارم

گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه چهارم

گروه رسانه‌ای نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک به ارایه گزارش عملکرد استانی سایت نوید شاهد از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه 1402 پرداخته است. این محتوای گزارشی در قالب اینفوگرافیک و به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا منتشر می‌شود.
گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه سوم

گزارش عملکرد نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک/ گروه سوم

گروه رسانه‌ای نوید شاهد در قالب اینفوگرافیک به ارایه گزارش عملکرد استانی سایت نوید شاهد از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه 1402 پرداخته است. این محتوای گزارشی در قالب اینفوگرافیک و به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا منتشر می‌شود.