نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«قلم» مهم ترین ابزار برای «جهاد تبیین» است

«قلم» مهم ترین ابزار برای «جهاد تبیین» است

مسعود طالش‌پور می‌گوید: «قلم از مهم ترین ابزار جهاد تبیین است که یک نویسنده می‌تواند با بهره‌گیری صحیح  از اندیشه و قلم در راستای ترویج  هنر اسلامی و ترویج و شناساندن فرهنگ جهاد و ایثار گام‌های موثری بردارد.»