نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سپاس خدای را که به ما نیرو داد تا بتوانیم از هر ذره خاک میهن دفاع کنیم!

سپاس خدای را که به ما نیرو داد تا بتوانیم از هر ذره خاک میهن دفاع کنیم!

همزمان با فرارسیدن شب جمعه مناجات شهید «یوسف ابراهیمی» را می‌خوانید. او در بخشی از مناجات خود با پروردگار متعال می‌گوید: «شکر ایزدی را که به ما فهم آن ‌را داد تا راه امام‌خمینی را شناخته و با خون خویش از آن پشتیبانی کنیم... »
خدایا چرا خونمان را میریزند ؟ جرممان چیست ؟!

خدایا چرا خونمان را میریزند ؟ جرممان چیست ؟!

همزمان با فرارسیدن شب جمعه مناجات شهید «محمد حسن آزمون » را می‌خوانید. او در بخشی از مناجات خود با پروردگار متعال می‌گوید: «خدایا باز هم به فرشتگانت بگو که خلیفگانت را در زمین ببینند.آری تقوی و عشق را و ایمان و ایثار و جهد و تلاش و خون جوانان را یکجا نشانشان ده... »
الهی! به من معرفت و کمال و دانشی عطا فرما تا تورا بهتر بشناسم!

الهی! به من معرفت و کمال و دانشی عطا فرما تا تورا بهتر بشناسم!

همزمان با فرارسیدن شب جمعه مناجات شهید «غلامرضا آقا جانی زارمی» را می‌خوانید. او در بخشی از مناجات خود با پروردگار متعال می‌گوید: «خدایا! مرگ سرخ شهادت یک تجلی بخش زندگی و یک حرکت از این عالم به عالم جاودانی و آغاز حرکت بسوی حق و معبود همیشگی می باشد.»