نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سربلندم از راهی که فرزندم رفت

سربلندم از راهی که فرزندم رفت

مادر شهید "احمد فردوسی" در خاطراتی از فرزند شهیدش گفت :«خوشبخت و سربلندم که فرزندم در این راه رفت. برای همه نامه می داد و می نوشت سربلند باشید از راهی که من رفتم. وقتی شهید شد در جیبش نامه ای گذاشته بود که نوشته بود برسد به دست مادرم.»
مادر شهید علی جعفری| علی درس را رها کرد و به جبهه رفت

مادر شهید علی جعفری| علی درس را رها کرد و به جبهه رفت

مادر شهید "علی جعفری" در خاطراتی از فرزندش گفت : «معلم ها بابایش را صدا کرده بودند که پسرت را نصیحت کن می خواهد به جبهه برود . پدرش در پاسخ گفته بود درس در سایه اسلام باید باشد و هرگاه که اسلام پیروز شد او هم درسش را میخواند.»
جوانان باید به شهیدان و راهشان فکر کنند

جوانان باید به شهیدان و راهشان فکر کنند

پدر شهید "منوچهر پارسا" در خاطراتی که از فرزند شهیدش گفت:«جوانان ما باید به راه شهیدان و هدفی که داشتند فکر کنند و اینکه اینها چه تاثیری در ما داشته اند و اگر نبودند چه می شود و سعی کنند مانند آن ها پاک و پاکیزه بمانند.»