نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان

داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان

«روشن تر از آبي » داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان است. اين كتاب به كوشش فرزام شيرزادي گردآوري و تدوين شد و در سال 1381 توسط انتشارات نشر شاهد به چاپ رسيد.
آشنایی با 3 برادر شهید کشتی گیر که در «باشگاه خانگی» ورزشکار شدند

آشنایی با 3 برادر شهید کشتی گیر که در «باشگاه خانگی» ورزشکار شدند

«باشگاه خانگی»، نوشته «جعفر توزنده جانی» عنوان کتابی است که به زندگی برادران شهید «پورزند» می پردازد.
رمزگشایی از «598 معمای دفاع مقدس» در یک کتاب

رمزگشایی از «598 معمای دفاع مقدس» در یک کتاب

«598 معمای دفاع مقدس» عنوان کتابی است که به 598 پرسش جوانان درباره دفاع مقدس پاسخ می دهد.
زندگی و شهادت کاپیتان تیم واترپلو را در کتاب «پسر دریا» بخوانید

زندگی و شهادت کاپیتان تیم واترپلو را در کتاب «پسر دریا» بخوانید

«پسر دریا» عنوان کتابی است که به روایت زندگی شهید «حسن نوفلاح»، کاپیتان تیم نوجوانان واترپلو می پردازد.
ملاقات با شهید «سعید طوقانی» در «ملاقات سیزدهم»

ملاقات با شهید «سعید طوقانی» در «ملاقات سیزدهم»

«ملاقات سیزدهم» عنوان کتابی است که در قالب داستان های کوتاه به روایت زندگی شهید «سعید طوقانی» می پردازد و توسط نشر «فاتحان» به چاپ رسیده است.
شهید «محمدکاظم فراروی» را با «انگشتر فیروزه» بشناسیم

شهید «محمدکاظم فراروی» را با «انگشتر فیروزه» بشناسیم

«انگشتر فیروزه» عنوان کتابی است که در قالب هفده داستان کوتاه به معرفی ورزشکار شهید «محمدکاظم فراروی» می پردازد و توسط نشر «فاتحان» به چاپ رسیده است.