قطار بهشت

قطار بهشت

قطار کلماتم/ از ریل این خط هاي موازي/ به سمت تو می آیند
«باران تر» تقدیم به دو برادر شهید حمیدرضا و رضا شاهنده

«باران تر» تقدیم به دو برادر شهید حمیدرضا و رضا شاهنده

«باران تر» سروده فرشته رستمی به دو برادر شهید حمیدرضا و رضا شاهنده تقدیم شده است.
شور محرم

شور محرم

رفتی مگر بهشت مجسم بیاوري!/ بر زخم هاي حادثه مرهم بیاوري/ تا چند سال من بنشینم به انتظار / تا چند در بهار محرم بیاوري!
سروده های زیبا در وصف رئیسعلی دلواری

سروده های زیبا در وصف رئیسعلی دلواری

نوید شاهد به مناسبت سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری چهار قطعه شعر ناب در وصف قهرمان بزرگ مبارزه با استعمار انگلیس را برای اولین بار در فضای مجازی منتشر کرد.
با روشن ترین نگاه تو آفتاب سایه اي بیش نیست

با روشن ترین نگاه تو آفتاب سایه اي بیش نیست

زیباترین نگاه تو را قاب کرده ام/ و بر بلندترین دیوار به تماشا گذاشته ام/ سنگرنشین شب هاي بی ستاره و ماه
۸
آرشیو