نگذاریدتفرقه ودودستگی دربین شما رخنه کند+صوت

نگذاریدتفرقه ودودستگی دربین شما رخنه کند+صوت

صفوف نمازهای جمعه را همواره فشرده بسازید که این مشت محکمی است بردهان استکبار واستعمارگران شرق وغرب
وصیتنامه ام را با دیدگانی اشک آلود برایتان مینویسم

وصیتنامه ام را با دیدگانی اشک آلود برایتان مینویسم

بار خدایا این بنده حقیر بخاطر وفای به عهد تو و بخاطر دینی که توسط پیامبرت به انسانها عرضه کردی به جبهه های جنگ حق علیه باطل اعزام شدم
جنگ ما را مورد آزمایش الهی قرار داده است+صوت

جنگ ما را مورد آزمایش الهی قرار داده است+صوت

عزیزان دست از امام عزیز بر ندارید که هر چه داریم از او داریم ما باید پیرو و مطیع محض ایشان باشیم و فرامین پیامبر گونه اش را سر لوحه کارمان قرار دهیم
کلیپ صوتی وصیت نامه شهید عبدالصمد مصباح به زبان عربی

کلیپ صوتی وصیت نامه شهید عبدالصمد مصباح به زبان عربی

از خداوند می خواهم که مارا از مجاهدین قرار دهد وشهادت را نصیب ماکند به همراه شهدای دیگروشمارا عاقبت بخیر کند
به شما توصیه میکنم اخلاق اسلامی را پیشه کنید

به شما توصیه میکنم اخلاق اسلامی را پیشه کنید

هان ای اقیانوس ملت ها مردم زجر کشیده به اسلام بپیوندید و به ریسمان آن چنگ بزنید . که سعادت و دنیا و آخرت در اسلام هست
اسلحه ام را بر زمين نگذارید/ پايگاهاي بسيج را ترک نکنيد!

اسلحه ام را بر زمين نگذارید/ پايگاهاي بسيج را ترک نکنيد!

نيروهاي مخلص جذب کنيد تا نيروهاي غيره اگر مسئوليتي داري ،اگر مقامي داري فکر نکن که ديگران هيچ مي باشندهدفتان رامشخص کنيد
۷
آرشیو