«بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی دختر منطقه 2 شهر تهران»

«بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی دختر منطقه 2 شهر تهران»

بهداشت روانی فرزندان یک واقعیت اجتماعی مهم است که نرجس میقانی در رابطه با آن موضوع پژوهشی را انجام داده است.
«بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین»

«بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین»

فرامرز سهرابی، مطالعه‌ای را برای بررسی وضعیت رفتاری نوجوانان شاهد و محروم از والدین که در موسسات شبانه‌روزی بنیاد شهید انقلاب اسلامی زندگی می‌کنند، انجام داده است.
«بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان»

«بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان» توسط سعید عسکری تالیف شده است.
«بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان شاهد و غیر شاهد»

«بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان شاهد و غیر شاهد»

«لیلا وهابی اصل» پژوهشی را انجام داده تا رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان را بررسی کند و دریابد آیا تفاوتی در این رابطه بین دانشجویان عادی و شاهد وجود دارد یا خیر.
بررسی عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در یک پژوهش

بررسی عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در یک پژوهش

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در شهر کرمان و جایگاه فعالیت‌های بنیاد شهید در این ارتباط» به بررسی عوامل موفقیت و وضعیت خانواده‌های شهدا در کرمان پرداخته است.
«بررسی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی»

«بررسی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی»

«بهرام بیرانوند» بر روی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی، تحقیق و پژوهشی را انجام داده که نشان می‌دهد؛ کمک‌های دولتی، آموزش دانشگاهی، قوانین حمایتی مجلس و بخش‌نامه‌های حمایتی دولت بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال جانبازان داشته است.
۶
آرشیو