مروری بر تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت

مروری بر تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت

پدیدۀ جنگ یکی از منفورترین و خانمان‌براندازترین پدیده‌ها در تمامی تاریخ بشریت است؛ اما گریز از آن از دشوارترین آرمان‌های بشری است. جنگ جز ویرانی، خرابی، آوارگی، فقر و. . . دستاوردی ندارد؛ ولی بر تمامی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری کشورِ درگیر جنگ تأثیر می‌گذارد.
بررسی و تبیین جایگاه جهاد به عنوان یکی از مبانی دفاع مقدس در قرآن کریم

بررسی و تبیین جایگاه جهاد به عنوان یکی از مبانی دفاع مقدس در قرآن کریم

این پژوهش نشان میدهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطانپرستی وا دارند. برای گرفتار نشدن در این بلا، بصيرت دین توحيدی ضروری می نماید.
بررسی روشهای عملیات روانی مورد استفاده عراق علیه اسرای ایرانی

بررسی روشهای عملیات روانی مورد استفاده عراق علیه اسرای ایرانی

این تحقیق از ان رو انجام شد که مهم ترین روش های عملیات روانی مورد استفاده عراقی ها علیه اسرای ایرانی شناسایی شوند.
سیمای اخلاقی و رفتاری شهید حسن باقری در آیینۀ «هفت‌بند التهاب» مشفق کاشانی

سیمای اخلاقی و رفتاری شهید حسن باقری در آیینۀ «هفت‌بند التهاب» مشفق کاشانی

معرفی شهدا به‌عنوان الگوهای عینی و تأثیرگذار با ابزار هنر و ادبیات و با نگاه شاعرانه، اما به دور از اغراق برای رشد و ارتقای فکر و فرهنگ جامعه، تحسین‌برانگیز و بلکه تأثیرگذارتر خواهد بود تا همۀ افراد، به ­خصوص نوجوانان و جوانان، آگاهانه آنان را به‌عنوان الگویی دینی، حماسی و ملی سرمشق زندگی خویش قرار دهند و از اقبال به نمادهای غیربومی یا ضدفرهنگی بپرهیزند.
طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

در اين مقاله با مداقه و غور در طريقت و مشي فکري، عملي و مباشر يکي از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي تلاش مي شود الگويي نظام مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش هاي معنوي اسلامي نهادينه شده و به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خلافت اللهي است، عرضه شود.
مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

در پژوهش پیش رو، پس از ارائه تعاریفی کلی پیرامون ادبیات مقاومت و نیز معرفی اجمالی شخصیت و افکار علامه اقبال لاهوری، ضمن برشمردن مؤلفه های پایداری و ارائه تصویری روشن از این شاخصه ها، به استخراج شاهد مثال هایی از اشعار فارسی این شاعر گرانقدر مبادرت ورزیده شده است.
۸
آرشیو