پيشگيري از وقوع همه گيري بيماري هاي عفوني در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگي خوزستان

پيشگيري از وقوع همه گيري بيماري هاي عفوني در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگي خوزستان

تامين سلامتي نيروهاي نظامي و رزمندگان در جنگ ها، نقش تعيين کننده اي در سرنوشت جنگ ها دارد. بروز اپيدمي بيماريهاي واگيردار در زمان جنگ مي تواند قشونهاي برتر از لحاظ تعداد نفرات و ساز و برگ نظامي را از پاي درآورده آنها را وادار به شکست و يا عقب نشيني نمايد.
سلاح هاى شيميايى عليه نيروهاى خودى

سلاح هاى شيميايى عليه نيروهاى خودى

آن هنگام که پرده فرومى افتد و حقيقت هولناك، تلخ و يأس آور، چهره نما مى شود، بر مردم رنج کشيده عراق روز و شب چگونه مى گذرد هنگامیکه...
جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زمان

جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زمان

بر اساس تحقيقات به عمل آمده در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قربانيان سلاح های شيميایی که با همکاری انجمن حمایت از قربانيان سلاح های شيميایی و اسناد باقی مانده...
استراتژی پایداری در برابر جنگ نرم، با تکیه بر نهج البلاغه

استراتژی پایداری در برابر جنگ نرم، با تکیه بر نهج البلاغه

یکی از موضوعات اصلی ادبیات پایداری، مقاومت در برابر جنگ نرم است؛ جنگی که در آن ، طرفین مبارزه در تلاشند تا افکار و روان طرف مقابل را تحت تأثیر خود قرار داده و بدون فشار نظامی آنان را با خود همسر سازند؛ این نبرد اگر چه امروزه با عباراتی نظیر «جنگ نرم»، «جنگ روانی»، « جنگ سایبری» نمود بیشتری یافته است .
تبيين سبک رهبري خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پيامدهاي آن در بين بسيجيان

تبيين سبک رهبري خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پيامدهاي آن در بين بسيجيان

فرماندهان سپاه با شيوه مديريت و رهبري خويش نقش اثرگذاري در ايجاد انگيزه در بسيجيان و پيروزي هاي متعدد در جنگ تحميلي داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبري خدمتگزار قابل بررسي هست.
استقامت و پایداری در قرآن

استقامت و پایداری در قرآن

عوامل رسیدن به ثبات قدم و استقامت در قرآن از این قرار است: مژده پیروزی دادن در جنگ، یاری خواستن از خداوند و یادآوری نعمت های او، داشتن قول ثابت، دوری از وعده و وعیده های مشکران و اینکه انسان به راه کج نرود و از مسیر خود منحرف نشود و در عمل خود، پایداری داشته باشد. استقامت و پایداری در قرآن ؛ باعث برخورداری از امداد غیبی و دوری از خوف و حزن می شود.
۷
آرشیو