تحليل سياست دفاعي امام خميني (ره) در دفاع مقدس

تحليل سياست دفاعي امام خميني (ره) در دفاع مقدس

هدف از اين پژوهش تبيين و تحليل اهداف، اصول و راهبردهاي سياست دفاعي امام خميني در مديريت هشت سال دفاع مقدس و نتايج آن با تاکيد بر بيداري اسلامي است.
نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران: سنگ در مقابل تانک

نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران: سنگ در مقابل تانک

نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران خاطرات شفاهی شهربانو بی غرض.
نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس

نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس

پژوهش در نمادهای سمان هراتی به عنوان شاعر دفاع مقدس بیشتر از این جنبه حائز اهمیت است که مخاطب را با زمینه شکل گیری و پردازد این نمادها آشنا می سازد.
بررسي مضامين عرفاني در شعر دفاع مقدس

بررسي مضامين عرفاني در شعر دفاع مقدس

مضامين، جزء جدايي ﻧﺎپذير ادبيات منظوم و منثور ماست و پيوندي گسترده با شعر فارسي دارد. آﻥ طور که بخش عظيمي از ادبيات منظوم ما را سروده ﻫﺎيي تشکيل مي دهد که در برگيرنده مفاهيم و مضامين عرفاني ﻣﻲ باشند.
اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

در این مقاله سعی شده است شخصیت های مذهبی پربسامدی که در شعر دفاع مقدس، به عنوان اسوه مطرح شده اند، شناسایی شود تا با معرفی و شناساندن آن ها، بتوانیم خوانندگان را با جهان بینی، سیر اندیشه و افکار شاعران دفاع مقدس آشنا سازیم.
انعكاس عاشورا، يكي از خصيصه هاي شعر دفاع مقدس

انعكاس عاشورا، يكي از خصيصه هاي شعر دفاع مقدس

وقوع انقلاب اسلامي و بفاصله اندکي از آن، جنگ تحميلي، از جمله عواملي بود که فصلي جديد در تاريخ ادبيات فارسي بنام «شعر انقلاب» گشود که از درونمايه هاي اصلي آن ميتوان به «شعر جنگ» اشاره کرد.
۶
آرشیو