نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیات پایداری لبنان

نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیات پایداری لبنان

پژوهش حاضر برآن است تا با روشی توصیفی – تحلیلی به بیان و رمز‌گشایی نمادهای مقاومت در کتاب «عَناقیدُ العَطَش» بپردازد و در خلال آن به مهمترین جلوه‌های ادبیّات پایداری در داستان‌نویسی این مجموعۀ داستانی اشاره نماید.
نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

ادبیات دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است اما زنان نیز در آن نقش انکارناپذیری دارند. زنان همان گونه که نیمی از مسئولیت های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته اند، همواره در تمام امور مربوط به مردان نیز مشارکت داشته اند و در جنگ تحمیلی نیز شاهد حضور مستقیم و غیرمستقیم آنان در صحنه بوده ایم
بررسي عنصر بصيرت و زمان آگاهي در شعر دفاع مقدس

بررسي عنصر بصيرت و زمان آگاهي در شعر دفاع مقدس

اين مقاله نشان داده است كه شعر دفاع مقدس به عنوان شعر معناگرا و به حكم بصيرت و زمان آگاهي، ناهنجاري هاي جامعه را گوشزد مي كند و در راه اصلاح كجي ها و جبران برخي كاستي ها قدم برمي دارد.
تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

سينماي دفاع مقدس را نبايد با سينماي جنگ يکسان دانست، سينماي جنگ ملزومات و ساختارها و غالب هاي خاص خودش را دارد كه سينماي شكل گرفته با عنوان سينماي دفاع مقدس هيچ يک از آنان را نمي پذيرد.
طراحي و تبيين الگوي تصميم‎گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

طراحي و تبيين الگوي تصميم‎گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

هدف اصلي مقاله‏ ي حاضر، طراحي و تبيين الگوي تصميم‌گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، به‎عنوان دوران مهم فرماندهي و مديريت سپاه مي‏ باشد و براي دستيابي به هدف موردنظر، معطوف به مسأله‎ي تحقيق، ادبيات تحقيق و دفاع مقدس مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه روش تحقيق، تركيبي، اكتشافي، گذشته‎نگر و كاربردي مي‎باشد.
بررسي تطبيقي جايگاه زن از ديد امام خميني (ره) در ادبيات نمايشي مقاومت

بررسي تطبيقي جايگاه زن از ديد امام خميني (ره) در ادبيات نمايشي مقاومت

از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشته اند. ادبیات نمایشی دفاع مقدس جریانی است که اصلی ترین داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است.
۱۱
آرشیو