نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
سه روایت ناب از پدر موشکی ایران/ بخش نخست به روایت مادر شهید
نوید شاهد: خیلی خوب ما را درک می کرد. به من که معمولا مشغول بریدن و دوختن در کار خیاطی بودم، دلداری می داد و می گفت که: «صبورباش مادرم، آرام باش» نیمه شب بلند می شد، چای دم می کرد، قهوه درست می کرد و می گفت: خدایا، تو شاهدی که در این وقت شب همه خوابند...
۲۲ آبان ۱۳۹۵
یادواره شهدا
تازه های نشر
فراخوان و مسابقات نوید شاهد